TM3012 Controller Unit

For stokeranlæg i alle størrelser.

Stokerstyringen TM3012 giver mulighed for en reel optimering af forbrændingsprocessen og giver derved både en bedre brændselsøkonomi og en renere forbrænding.

Udstyres TM3012 styringen med en iltføler (lampdasonde), måler den konstant iltniveauet i røggassen. Styringen regulerer herefter blæseren og stokermotoren trinløst for at opnå den bedste kombination af ilt og brændsel til den nuværende ydelse. Det gør det muligt at regulere ydelsen på kedlen trinløst fra under 20% til 100%.

TM3012 styringen beregner flere gang i sekundet den optimale sammensætning ilt og brændstof i sammenhæng med det aktuelle varmeforbrug. I forbindelse hermed søger styringen konstant den mest optimale forbrændingsproces (luft, undertryk, brændselsmængde) – også når brændslen ikke er homogen. Det er således muligt at ændre i brændslet unden at skulle ændre i indstillingerne.

Styringen er standard monteret i et metalkabinet med frontfolie, der indeholder kontrolknapper og display. Alternativt kan TM3012 styringen leveres med et monteret print og med et folie designet til den enkelte fabrikant, så denne selv kan designe TM3012 direkte ind i sit eget system.

TM3012 styringen kan levers med komplet ledningsnet.

Der er udviklet en touch skærm løsning til 3012. Med løsningen erstattes det traditionelle folie og 4 linie display med en 7″ touch skærm i farver. Der er bibeholdt den normale meny struktur.

Der er udviklet en IoT løsning (kommunikation) til TM3012 styringen. Løsningen muliggør en 2-vejs kommunikation med styringen – Se menu punktet “http://stokerinfo.dk”. Løsningen gør det muligt at koble sig på fyret fra en telefon, tablet eller PC. Herfra kan fyret startes og stoppes og det er muligt at ændre i de forskellige parametre. Med løsningen vil styringen konstant opdatere en internet database med de aktuelle informationer (ydelse, iltprocent, temperatur, fejlkoder mv). Fra databasen vil der kunne udskrives grafer og anden relevant information.

Se produktark for mere teknisk information.

Danish DA English EN