Biomassefyr 

Kunde: mange mulige kunder

Udfordring

Producenter af biomassefyr (kedler med fyringsenhed til afbrænding af f.eks. flis, raps, korn og halm), ønsker automatisk og fuldmodulerende styring, regulering og overvågning af forbrænding og indfødnings-processerne. 

Løsning

Der er lavet flere stykker dedikeret hardware der passer til hver sin gruppe af fyringsanlæg. Disse biomasse computere kan ud fra måledata på kedel og aftræks røg optimere forbrændingen ved at regulere tilført mængde brændsel samt primær og/eller sekundær forbrændingsluft. 

Derudover kan flere af biomasse computerne styre en række perifere enheder og komponenter. 

Nogle fungere som “stand-alone” løsninger mens andre er modulopbyggede. 

Kompetencer

  • SRO (styring, regulering og overvågning)
  • Modbus
  • alarmering via SMS
  • Data kommunikation til lagring af drift parametre
  • USB
Danish DA English EN