Emissionsmåler under kørsel

Kunde: Trafikselskaber

Udfordring

Trafikselskaber sætter nye krav for de selvstændige bussers og lastbilers forureningsniveau.  

Løsningen er udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut i Aarhus og er som et initiativ mod forurening støttet af det Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).  

Løsning

Målet med løsningen er at lave en kompakt måleenhed, som kan monteres på et køretøj i drift. Ud fra en køretur på henholdsvis motorvej, landevej og bykørsel vil der kunne aflæses, hvorvidt bussen forurener mere end den må.  

Teknologien gør det muligt at måle forurening i udstødningsgassen præcist nok til at kunne vurdere om køretøjet overholder reglerne for forurening. Løsningen indeholder sensorer og GPS som lagrer data og sikrer komplette data hvis forbindelsen fejler under tests.  

Ud fra de lagrede data kan der laves et kort over den kørte strækning som dokumentation for testen. 

Kompetencer

  • Enkel montage og hurtigt skift imellem busser og lastbiler
  • Raspberry 
  • Datalagring 
  • Lokal skærm 
  • Tilkobling af printer 
  • Opload til central server 
Danish DA English EN