Emissionsmåler

Kunde: Færdselspolitiet

Udfordring

Færdselspolitiet oplever i sine tests af lastvogne, at flere lastvognsfirmaer snyder med brugen af AdBlue og derved udleder mere emission end lovligt. 

Løsning

Denne IoT-løsning giver en indikation på, om en lastvogn overholder kravene for brugen af AdBlue og niveauet af partikeludledning.  

Formålet med løsningen har været at skabe et værktøj, som ud fra målinger af emissionen, kan gøre det hurtigere at finde de lastvogne som snyder med brugen af AdBlue. Den er derudover udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut i Aarhus og er som initiativ mod forurening støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)  

 

I forlængelse af vores eksisterende viden om CAN kommunikation, er der i denne IoT-løsning blevet anvendt ny teknologi til datasamling og -logning samt dataanalyse. Derudover er der udarbejdet teknologi til opretholdelse af mobilforbindelsen til skyen for at sikre komplette data ved eventuelt svigt i forbindelsen under tests. 

Kompetencer

  • Enkel montage og hurtigt skift imellem lastbiler 
  • Raspberry 
  • Datalagring 
  • Lokal skærm 
  • Tilkobling af printer 
  • Opload til central server 
Danish DA English EN