De 4 løsninger

TM har i mange år udviklet, produceret og solgt styringer til stokerfyr. Vi laver løsninger til alt fra små simple 4 kW fyr til sommerhuser til store 500 kW anlæg med eksterne snegle, automatisk rensning mm. Sidstnænvte benyttes til f.eks. beboelsesejendomme, bagerier, landbrug og skoler.

Vi har 4 forskellige styringer, som hver i sær er designet til forskellige formål:

  • 3002 – er designet til mindre anlæg og kan også bruges til f.eks. brændeovne
  • 3006 – er designet til mellemstore anlæg, hvor der benyttes 3-fasede motorer
  • 3007 – er designet til mellemstore anlæg, hvor der benyttes 1-fasede motorer.
  • 3012 – er designet til store anlæg

Der er over tid lavet forskellige tillægsmoduler, mulighed for modbus kommunikation mv, så ovennævnte opdeling i formål er kun et udgangspunkt for at finde den rigtige løsning til kunden.

Selv om vi kun har 4 hardware mæssige platforme, så har vi rigtigt mange forskellige kundeversioner. Der findes ikke 2 kunder, som har den samme løsning. Valg af brændehoved og princip, valg af optændingmetode, valg af størrelse på snegle og motorer giver et næsten uendeligt antal variationsmuligheder – og TM styringerne giver mulighed for at regulere dem alle.

Fra de sociale medier og brugergrupper roses vi ofte for vores modulerende drift, stabilitet og brugervenlige grænseflade. 

Selv om der er mange reguleringsmuligheder, så viser erfaringerne, at når løsningerne først er indstillet med de rigtige parametre, så kører mange af anlægene uden behov for ændringer. 

Hardware og programmer leveres i alt fra OEM versioner til løsninger med og uden kunde logo. Til flere kunder leverer vi en færdig løsning inkl. ledningsnet.

Senest har vi lavet en løsning, så fyrstyringerne kan kobles til internettet (IoT). Med løsningen kan både brugeren og en service-medarbejder overvåge driften af en løsning og om nødvendigt ændre i indstillinger uden at være i nærheden af fyret.

Du kan se eksempler på løsningen under fanebladet – http://stokerinfo.dk

 

Oversigt udgange:

1. Stoker
2. Primær blæser
3. Sekundær blæser
4. Tænding
5. Røgsuger
6. Vandrerist
7. Askesnegl
8. Cellesluse
9. Silosnegl
10. Shuntpumpe

Oversigt Indgange: 

A. Kedeltemperatur
B. Overkogssikring
C. Iltmåling
D. Røgtemperatur
E. Undertryk
F. Brændselsniveau, Efterfyldning
G. “Varm stoker”
H. tørkogningssikring
I. Diversen sikkerkedskontakter

 

*) En 3-faset udgang kan indstilles til 2 stk. 1-faset, hvis der er brug for det.
**) PWM udgange på TM3002 bestemmes via hardware, om de skal være 5VDC, 10VDC eller DC forsyningsspænding

Manualer

Danish DA English EN