Eksempler på løsninger

Vi har udviklet og produceret løsninger til en række forskellige maskiner med en række forskellige formål. Vi har derfor bred erfaring med forskellige typer af problemstillinger og specialiserer altid vores løsninger til den specifikke maskine. 

SONY DSC

Skovmaskiner

Skovfældemaskinen anvendes til professionel fældning af træer. Løsningen kan sættes op til forskellige grader af automation – fra ren manuel styring til 100% automatisk fældning ud fra indtastede værdi-parametre. Løsningen registrerer det fællede træ fordelt på længder, m3 og placering.

Kraner

Løsningen modtager radiosignaler fra chaufførens styrepult og sørger for at åbne og lukke de forskellige hydraulikventiler, så kranen får en glidende bevægelse. Løsningen indeholder desuden en lang række sikkerhedsfunktioner, så hverken kran, lastbil eller chauffør bliver skadet under drift.

Kran Bil
Kran

Lifte

Løsningen modtager radiosignaler fra chaufførens styrepult og sørger for at åbne og lukke de forskellige hydraulikventiler, så liften får en glidende bevægelse. Løsningen indeholder desuden en lang række sikkerhedsfunktioner, så hverken lift eller personer bliver skadet under drift.

Stokerfyr

Stokerfyr benyttes til lokal opvarmning med træpiller, træflis, korn mv. som brændsel. Løsningen sikrer en stabil afbrænding med lav emission. Der er fokus på driftssikkerhed og minimal vedligeholdelse. Der kan til de fleste løsninger tilkøbes en mulighed for opkobling til internettet, så fyret kan styres og overvåges eksternt.

Stoker
Gyllealarm 2

Gyllealarm

Gyllealarmen gør det muligt for landmænd at måle væskestanden i sine gylletanke. Løsningen indeholder en tryktransmitter som påsættes nede i gylletanken og som derefter opfanger data vedrørende bevægelser i tanken. Det er en mobilbaseret løsning, og derfor kan landmanden aflæse data direkte på sin mobiltelefon.

Emissionsmåler

Emissionsmåleren har til formål at hjælpe trafikselskaber med at måle, hvor meget busserne forurener. Denne måling sker ved, at emissionsmåleren påsættes bussen og derefter måler niveauet af forurening i udstødningsgassen, mens bussen kører på henholdsvis motorvej, landevej og ved bykørsel. Data er tilgængelige online via en web løsning

BlogImageEmission
Test

Testmaskiner

Testmaskinerne benyttes til mekanisk test af materialer – lige fra høreapparater til betonrør. Under testen sikrer løsningen både en stabil overførsel af store mængder testdata fra testmaskinen til en PC og styrer testmaskinens bevægelser med en nøjagtighed 0,01mm/min

Danish DA English EN