Techno-Matic udvikler innovativ emissionsmåler

Det nordjyske udviklingshus samarbejder med Teknologisk Institut om en ny sensorbaseret løsning til måling af partikler, ilt og NOx´er i udstødningsgasser. MUDP støtter projektet med millionbeløb.

En reduktion af udledningen fra miljøbelastende kilder står højt på den globale dagsorden. En nøjagtig, effektiv og brugervenlig enhed til måling af emission fra forbrændingsmotorer har været efterlyst fra flere sider – og det handler Techno-Matic A/S nu på. Udviklingshuset samarbejder med Teknologisk Institut om udviklingen af en emissionsmåler som både kan monteres direkte på udstødningen eller bruges som bærbar enhed – udstyret med sensor, GPS og 4G modem. Løsningen har opnået støtte fra Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), og Aars-virksomheden har ansvaret for elektronikken og dataopsamlingen. Direktør Knud Sørensen fortæller, at de stadig skærpede krav til udledning fra forbrændingsmotorer kræver et nøjagtigt og ikke mindst fleksibelt målesystem.

”Når der indføres nye grænseværdier, er der også behov for kontrol af disse. Der er i øjeblikket stor aktivitet på området for udvikling af innovative rensningsteknologier og motortyper. Alt sammen for at mindske udledningen til gavn for miljøet. Det er gode tiltag, men de kræver præcise målemetoder, og ikke mindst hurtigt-ydende udstyr, for at være effektive”.

Stort potentiale

Knud Sørensen fortæller videre, at MUDP støtter projektet med knap 1,5 millioner kroner ud af et samlet budget på 2,9 millioner – og at perspektiverne er til at få øje på. Alle instanser med behov for at foretage målinger af real-emissioner, på enten egne eller klienters køretøjer, er solidt placeret i målgruppen. Herunder synshaller, vognmænd, entreprenører og færdselspolitiet. Målingerne er så præcise, at man straks kan konstatere om en lastbil overholder en given godkendelse som Euro 5 eller 6. Knud Sørensen understreger, at en af flere fordele ved systemet er, at alle relevante data straks fjernbehandles og analyseres.

”Det er for eksempel muligt at se, hvor meget der udledes pr. liter brugt brændstof. Vi er i fuld gang med testfasen sammen med Teknologisk Institut, og satser på at have det færdige produkt klar inden året er omme”.

Flere udviklingsprojekter

I øjeblikket er fem ingeniører hos Techno-Matic dedikeret til forskellige udviklingsprojekter. Fællesnævneren er fjernbehandling af data med blandt andet IoT teknologi. Selvom der investeres mange timer i udvikling i Aars, er direktøren overbevist om, at det betaler sig i et konkurrencepræget marked for elektroniske styringer til blandt andet skov- og entreprenørmaskiner.

”Vi forsøger at være på forkant, men når det handler om ny-udvikling er det svært at sætte en deadline. Hellere teste én gang for meget end for lidt. Især når vi også opererer på eksportmarkedet. Tålmodighed er en dyd – og vi véd, det betaler sig”, slutter Knud Sørensen.

Danish DA English EN