Lambdasonde O2 føler

Varenummer: 175 100-120

Beskrivelse

Anvendelse


  • Måling af O2 indholdet i Røggassen

Tekniske Specifikationer


  • Analogt signal for 0-21 % O2

Øvrig info


Sonden bruges til at reguler forbrændingen i stoker fyret

Danish DA English EN