TM 3006 Controller Unit

For mindre stokeranlæg med og uden iltstyring og med 3 fasede motorer.

TM 3006 er designet til styring af mindre stokeranlæg, hvor der benyttes 3 fasede motorer. TM3006 er udviklet på baggrund af erfaringer med den mere avancerede stokerstyring TM3010 og er – både i versionen med og uden iltstyring – en effektiv styring af mindre anlæg til en rimelig pris.

TM3006 måler kedelvandets udgangstemperatur og styrer både blæser og stokermotor for at sikre, at den ønskede temperatur opretholdes i systemet. Blæseren reguleres uden brug af frekvensomformer og puls-pause perioden på stokermotoren bruges til at regulere mængden af brændsel i brænderhovedet. Temperaturføleren, der følger med TM3006 styringen, gør brugen af den traditionnel termostat overflødig. Samtidigt gør den det muligt at regulere ydelsen på kedlen trinløst fra under 20% til 100%.

Udstyres TM3006 styringen med en iltføler (lampdasonde), måler den konstante iltniveaue i røggassen. Styringen regulerer herefter blæseren og stokermotoren for at opnå den bedste kombination af ilt og brændsel til den nuværende ydelse.

Styringen er standard monteret i et plastkabinet med frontfolie, der indeholder kontrolknapper og display. Alternativt kan TM3006 styringen leveres med et monteret print og med en folie designet til den enkelte fabrikant, så denne selv kan designe TM3006 direkte ind i sit eget system.

TM3006 styringen kan levers med komplet ledningsnet.

Se produktark for mere teknisk information.

Danish DA English EN