GPS styring

GPS registrering og visning af en position indgår som en integreret del af flere af vores produkter. 

Det bliver brugt indenfor skoven til registrering af, hvor de skovede træstammer er placeret, så stammerne nemt kan blive lokaliseret af det køretøj, som henter dem ud af skoven.

I nogle af emissions produkterne indsamlet GPS data som en del af testen/kontrollen. Data kan således dokumentere den rute, der er kørt under testen.

Vi har ikke ambitioner om at lave specifikke GPS produkter som f.eks. flådestyring, men vi integrerer gerne GPS i vores øvrige produkter, når det er relevant.