IoT – ”Internet of Things” er et forholdsvist nyt begreb, men tankerne og mindre løsninger har været kendt i en årrække. Kort fortalt er ideen med IoT, at de enkelte kontrolenheder skal forbindes til internettet. Formålet med forbindelsen til internettet er at skabe mulighed for en 2-vejs kommunikation imellem kontrolenhederne og en server.

Techno-Matic har i en årrække tilbudt sine kunder en 1 vejs løsning, hvor software opdateringer, nyheder mv. kan uploades på en central server og downloades herfra til brug i lokale værksteder over hele verden. Muligheden er selvfølgelig beskyttet af bruger-id og password.


Hvad kan det så bruges til ?

Tryghed:
For brugeren/ejeren af den maskine, hvor kontrolenheden er monteret, vil forbindelsen til internettet skabe mulighed for at vide, hvor maskinen er, om den er i drift, er der fejl meddelelser osv.
 
Hurtigere / bedre service:
Ejeren, en service medarbejder eller producenten har mulighed for at ændre i opsætninger, indstillinger mv. uden at skulle køre ud til maskinen. Samtidigt vil informationer om maskinens drift give mulighed for at stille en bedre diagnose ved driftsstop. Det giver mulighed for at medbringe de rigtige reservedele allerede ved første reparation.


 
   

Opdateringer:
Når der laves nye versioner af programmer, driftssekvenser mv. så kan kontrolenhederne opdateres uden at en servicemontør nødvendigvis skal køre ud til maskinen.

 
 

 
Driftshistorik:
Ved at opsamle driftsdata fra maskinen kan der skabes et billede af både maskinens driftstid og ydeevne. Hvis der er flere ens maskiner kan de forskellige faktorer sammenlignes imellem maskinerne. Helt ned på f.eks. motorenheder kan der opsamles data, som kan vise driftsinformation, spotte potentielle fejl mv. Herved kan der laves forebyggende reparationer i stedet for dyre driftsnedbrud.

 
 


Muligheder med TM:
TM’s løsning består af 3 dele:
  • En kommunikationsenhed, som forbinder kontrolenheden på maskinen med internettet
  • En server/internet del, som fastholder kontakten til kommunikationsenhederne, styrer adgangsmuligheder og som lagrer data.
  • En bruger applikation, som giver brugeren adgang til serverdelen via PC, tablet og smartphone.