Lastvognskraner

Vi har i mange år samarbejdet med Højbjerg Maskinfabrik (HMF) om udvikling, vedligeholdelse og produktion af deres styringer til overvågning og kontrol af deres lastvognskraner. 

Systemet på en kran består af en central enhed samt en række decentrale enheder, som er forbundet til den centrale enhed via CAN. Løsningen er lavet, så den er skalerbar og vi har op til 8 eksterne moduler knyttet op imod den centrale enhed. Der er desuden mulighed for at tilkoble en fjernstyringsenhed.

I løsningen er der stor fukus på sikkerhed, og løsningen indeholder bl.a. moduler til at undgå:
  • at lastvognen vælter  under af- og pålæsning
  • at kranen ikke overbelastes ved for tungt læs - tager hensyn til, hvor langt kranen er kørt ud
  • personuheld ved montering af mandskabskurv
  • kranens manøvre mulighed, så den ikke svinger ind i førerhus mv.
Løsningen indeholder desuden programmer til overvågnig og til diagnose.

Endelig er der til systemet udviklet et system til remotesupport og mulighed for opdatering af programmer og parameteropsætninger lokalt via en opkobling til en central server.

De enkelte enheder er udviklet specifikt til brug for HMF.

 

Andre kraner

Vi har lavet forskellige løsninger til andre krantyper, f.eks til montering på skibe,