Bygge- og mandskabslifte 

Vi har samarbejdet med flere producenter af bygge- og mandskabslifte og har lavet forskellige løsninger tilpasset de forskellige maskiner og deres særpræg.

Systemet består typisk af en central enhed samt en række decentrale enheder, som er forbundet til den centrale enhed via CAN. Løsningen kan laves, så den er skalerbar.

Der er typisk mulighed for at tilkoble en fjernstyringsenhed, og løsningerne laves ofte, så liften kan styres både fra kurven og jorden. Til enkelt lifte har vi desuden udviklet løsninger, så man kan køre fremad med hele liften, mens man står løftet op i kurven

I løsningen er der stor fukus på sikkerhed, og løsningen indeholder bl.a. moduler til at undgå:
  • at liften vælter
  • at liften ikke overbelastes ved for tungt læs - tager hensyn til, hvor langt armen er kørt ud
  • personuheld ved montering af mandskabskurv
  • Løsningen indeholder desuden programmer til overvågnig og til diagnose.


Endelig er der til nogle systemer udviklet programmer til remotesupport og mulighed for opdatering af programmer og parameteropsætninger lokalt via en opkobling til en central server.

Til nogle byggelifte er der desuden lavet programmer til styring af forskellige aggregater, f.eks til montering af vinduespartier. Her er der mulighed for at styre byggeliften inde fra den lejlighed, hvor vinduespartiet skal monteres.


Glaslifte

Vi har lavet forskellige styringer til glaslifte, både manuelt styrede og til styring fra en fjernstyringsenhed. I forlængelse heraf har vi også lavet styringer til aggregater, som monteres på en kranarm.