Fra 4kW til 500 kW

TM har i mange år udviklet, produceret og solgt styringer til stokerfyr. Vi laver løsninger til alt fra små simple 4 kW fyr til sommerhuser til store 500 kW anlæg med eksterne snegle, automatisk rensning mm. Sidstnænvte benyttes til f.eks. beboelsesejendomme, bagerier, landbrug og skoler.

Vi har 4 forskellige styringer, som hver i sær er designet til forskellige formål:
 • 3002 - er designet til mindre anlæg og kan også bruges til f.eks. brændeovne
 • 3006 - er designet til mellemstore anlæg, hvor der benyttes 3-fasede motorer
 • 3007 - er designet til mellemstore anlæg, hvor der benyttes 1-fasede motorer.
 • 3012 - er designet til store anlæg
Der er over tid lavet forskellige tillægsmoduler, mulighed for modbus kommunikation mv, så ovennævnte opdeling i formål er kun et udgangspunkt for at finde den rigtige løsning til kunden.

Selv om vi kun har 4 hardware mæssige platforme, så har vi rigtigt mange forskellige kundeversioner. Der findes ikke 2 kunder, som har den samme løsning. Valg af brændehoved og princip, valg af optændingmetode, valg af størrelse på snegle og motorer giver et næsten uendeligt antal variationsmuligheder - og TM styringerne giver mulighed for at regulere dem alle.

Fra de sociale medier og brugergrupper roses vi ofte for vores modulerende drift, stabilitet og brugervenlige grænseflade. 

Selv om der er mange reguleringsmuligheder, så viser erfaringerne, at når løsningerne først er indstillet med de rigtige parametre, så kører mange af anlægene uden behov for ændringer. 

Hardware og programmer leveres i alt fra OEM versioner til løsninger med og uden kunde logo. Til flere kunder leverer vi en færdig løsning inkl. ledningsnet.

Senest har vi lavet en løsning, så fyrstyringerne kan kobles til internettet (IoT). Med løsningen kan både brugeren og en service-medarbejder overvåge driften af en løsning og om nødvendigt ændre i indstillinger uden at være i nærheden af fyret.

Du kan se eksempler på løsningen under fanebladet - http://stokerinfo.dk


Skematisk oversigt:


Oversigt udgange
 1. Stoker                        
 2. Primær blæser   
 3. Sekundær blæser  
 4. Tænding  
 5. Røgsuger  
 6. Vandrerist   
 7. Askesnegl      
 8. Cellesluse    
 9. Silosnegl     
 10. Shuntpumpe

 
Oversigt indgange
 1. Kedeltemperatur
 2. Overkogssikring
 3. Iltmåling
 4. Røgtemperatur
 5. Undertryk
 6. Brændselsniveau, Efterfyldning
 7. ”Varm Stoker”
 8. Tørkogningssikring
 9. Diverse sikkerhedskontakter 
 
  TM3002 TM3006 TM3007 Motor modul ”Kedel modul”
Iltstyring   ja ja   (Ja) Iltmåling
DC udgange 2** 1 1* (+2)    
1-faset 230VAC udgange 3 2 eller 4* 6 4*  
3-faset 400VAC udgange   1*   2*  
Reversering af 3 f. motor       Ja  
Alarmrelæ   1 1    
Analoge (PWM) udgange 2**   1* 2 2
Analoge indgange 3 4 4 4 4
Digitale indgange 4 4 5 4 2
Differenstryk måling         Ja
Interface RS232 + RS485 (MOD-bus RTU) RS232 RS232 + RS485 (MOD-bus RTU)  RS485 (MOD-bus RTU) RS485 (MOD-bus RTU)

*) En 3-faset udgang kan indstilles til 2 stk. 1-faset, hvis der er brug for det.
**) PWM udgange på TM3002 bestemmes via hardware, om de skal være 5VDC, 10VDC eller DC forsyningsspænding