Projektstyring

Alle opgaver på mere end 20 timer bliver oprettet som et projekt.

På baggrund af en dialog med kunden (de implicerede parter) og en forståelse af opgaven bliver der lavet en projektbeskrivelse og udarbejdet et tilbud på løsning af opgaven. Som en del af vores tilbudsgivning bliver projektet herefter nedbrudt i mindre dele. Målet er, at vi har nogle 1-2 ugers blokke, som hver kan inddeles i 3 faser – definition og struktur af opgaven, skrivning af kode og test.

Inden tilbuddet laves endeligt færdigt vil der ofte være en dialog om tidsplanen og ofte også en koordinering med kundens eget udviklingsarbejde. Herunder aftales eventuelle delmål og test af f.eks. enkeltfunktioner.

Når tilbuddet er færdigt bliver det gennemgået og godkendt af kunden inden arbejdet påbegyndes.

I udviklingsperioden vil vi typisk afholde månedlige status- og koordineringsmøder. Som en naturlig del heraf vil konsekvensen af ændringer til planerne blive behandlet og konsekvensen for projektet blive aftalt.

Det er sjældent af et større projekt gennemføres uden ændringer. Det er ikke fordi planerne eller forberedelserne ikke er gode nok, men når projektet kører og udviklerne af både maskinen og software bliver inspireret af hinanden, så opstår der nye ideer, nye funktioner og måske også en erkendelse af, at noget ikke kan lade sig gøre inden for projektets rammer.